درباره آی پین بار :

با توجه به تغییر سیاست های نرم افزاری شرکت دانش بنیان شبکه جامع رانندگان و ارائه خدمات طراحی و پشتیبانی نرم افزار های ابری از جمله سامانه های هوشمند لجستیکی ویژه صنایع، پایانه های بار، شرکت های حمل و نقل و رانندگان، فعالیت بازارگاهی حمل و نقل این شرکت متوقف شده است و این سایت دیگر به فعالیت خود ادامه نخواهد داد.

جهت کسب اطلاعات بیشتر در خصوص سرویس ها و خدمات جدید بارپین با شماره ذیل تماس حاصل فرمایید.

02162871

یا از لینک ذیل وارد سامانه نرم افزار ابری بارپین شوید.

www.barpin.net