در مجله خبری آی پین می خوانید:

عکس و مکث

عکسها و فیلمهای زیبا را در کشکول آی پین ببینید و لذت ببرید.
1دقیقه
کانتینر ها و تریلی های مخصوص  حمل و نقل با شکل های خاص 1
کانتینر ها و تریلی های مخصوص حمل و نقل با شکل های خاص 1

تریلی و کانتینر های خاص