|
اطلاعات بار
6 دقیقه قبل
مبدا
تهران
مقصد
سراوان

وزن
5 تن
نوع خودرو
خاور - کامیونت اتاقدار روباز
نوع بار
ماشین سواری

زمان بارگیری
دوشنبه ۲۳ اردیبهشت
کرایه:
1,500,000 تومان