|
اطلاعات بار
37 دقیقه قبل
مبدا
قم
مقصد
کرمانشاه

وزن
25 تن
نوع خودرو
تریلر بغلدار ,کفی ,
نوع بار
بلوک سیمانی

زمان بارگیری
شنبه ۲۱ اردیبهشت
کرایه:
3,600,000 تومان