|
اطلاعات بار
45 دقیقه قبل
مبدا
قم
مقصد
بندرعباس

وزن
22 تن
نوع خودرو
تریلر بغلدار ,کفی ,
نوع بار
گچ

زمان بارگیری
سه شنبه ۲۴ اردیبهشت
کرایه:
تنی 100,000 تومان