|
اطلاعات بار
42 دقیقه قبل
مبدا
تهران
مقصد
مهران

وزن
21 تن
نوع خودرو
تریلر بغلدار
نوع بار
کپسول گاز

زمان بارگیری
یکشنبه ۲۲ اردیبهشت
کرایه:
3,200,000 تومان