|
اطلاعات بار
55 دقیقه قبل
مبدا
قم
مقصد
داراب

وزن
10 تن
نوع خودرو
کامیون تک اتاقدار روباز ,کمپرسی ,
نوع بار
جو

زمان بارگیری
چهارشنبه ۱۸ اردیبهشت
کرایه:
1,000,000 تومان