|
اطلاعات بار
13 دقیقه قبل
مبدا
استان تهران
مقصد
کرمانشاه

وزن
10 تن
نوع خودرو
کامیون تک کمپرسی
نوع بار
کودمرغی

زمان بارگیری
یکشنبه ۲۲ اردیبهشت
کرایه:
75,000 تومان