|
اطلاعات بار
60 دقیقه قبل
مبدا
احمدآباد
مقصد
گیلاوند

وزن
20 تن
نوع خودرو
تریلر بغلدار ,کفی ,
نوع بار
انواع سرامیک

زمان بارگیری
شنبه ۲۱ اردیبهشت
کرایه:
650,000 تومان