|
اطلاعات بار
60 دقیقه قبل
مبدا
اهواز
مقصد
تبریز

وزن
25 تن
نوع خودرو
تریلر کمپرسی ,بغلدار چادری ,
نوع بار
شکر

زمان بارگیری
پنجشنبه ۱۹ اردیبهشت
کرایه:
تنی 205,000 تومان