|
اطلاعات بار
53 دقیقه قبل
مبدا
تهران
مقصد
کاشان

وزن
199 kg
نوع خودرو
وانت و نیسان اتاقدار روباز
نوع بار
پفک

زمان بارگیری
دوشنبه ۲۳ اردیبهشت
کرایه:
250,000 تومان