|
اطلاعات بار
57 دقیقه قبل
مبدا
تهران
مقصد
سنندج

وزن
8 تن
نوع خودرو
کامیون تک بغلدار ,باربند چوبی ,
نوع بار
انواع موادپاک کننده

زمان بارگیری
سه شنبه ۲۴ اردیبهشت
کرایه:
850,000 تومان