|
اطلاعات بار
44 دقیقه قبل
مبدا
شیراز
مقصد
مهران

وزن
44 تن
نوع خودرو
تریلر بغلدار چادری ,بغلدار ,
نوع بار
انواع ترشی

زمان بارگیری
یکشنبه ۲۲ اردیبهشت
کرایه:
5,900,000 تومان