|
اطلاعات بار
50 دقیقه قبل
مبدا
شهریار
مقصد
خرمشهر

وزن
12 تن
نوع خودرو
تریلر ترانزیت
نوع بار
انواع کابینت

زمان بارگیری
دوشنبه ۲۳ اردیبهشت
کرایه:
2,500,000 تومان