|
اطلاعات بار
4 دقیقه قبل
مبدا
تهران
مقصد
ارومیه

وزن
8 تن
نوع خودرو
کامیون تک اتاقدار روباز ,باربند فلزی ,
نوع بار
موادپاک کننده انواع

زمان بارگیری
سه شنبه ۲۴ اردیبهشت
کرایه:
1,300,000 تومان