|
اطلاعات بار
5 دقیقه قبل
مبدا
تهران
مقصد
گرمسار

وزن
8 تن
نوع خودرو
کامیون تک بغلدار
نوع بار
باطری ماشین

زمان بارگیری
یکشنبه ۲۹ اردیبهشت
کرایه:
500,000 تومان