|
اطلاعات بار
48 دقیقه قبل
مبدا
تهران
مقصد
کرمانشاه

وزن
25 تن
نوع خودرو
تریلر کمپرسی
نوع بار
کودمرغی

زمان بارگیری
یکشنبه ۲۲ اردیبهشت
کرایه:
56,000 تومان