|
اطلاعات بار
2 دقیقه قبل
مبدا
اصفهان
مقصد
خسروی

وزن
22 تن
نوع خودرو
تریلر بغلدار ,کفی ,
نوع بار
میل گرد

زمان بارگیری
یکشنبه ۲۲ اردیبهشت
کرایه:
3,600,000 تومان