|
اطلاعات بار
53 دقیقه قبل
مبدا
تهران
مقصد
تهران

وزن
0 تن
نوع خودرو
کامیون تک اتاقدار روباز
نوع بار
انواع نوشابه

زمان بارگیری
پنجشنبه ۲۶ اردیبهشت
کرایه:
245,000 تومان