|
اطلاعات بار
6 دقیقه قبل
مبدا
تهران
مقصد
مشهد

وزن
8 تن
نوع خودرو
کامیون تک اتاقدار روباز ,باربند فلزی ,
نوع بار
انواع مایع پاک کننده

زمان بارگیری
سه شنبه ۲۴ اردیبهشت
کرایه:
1,200,000 تومان