|
اطلاعات بار
41 دقیقه قبل
مبدا
اهواز
مقصد
شبستر

وزن
25 تن
نوع خودرو
تریلر کمپرسی ,کفی ,
نوع بار
شکر

زمان بارگیری
شنبه ۲۱ اردیبهشت
کرایه:
5,000,000 تومان