|
اطلاعات بار
17 دقیقه قبل
مبدا
شوشتر
مقصد
ارومیه

وزن
24 تن
نوع خودرو
تریلر بغلدار چادری ,بغلدار ,
نوع بار
تخته انواع

زمان بارگیری
دوشنبه ۲۳ اردیبهشت
کرایه:
4,750,000 تومان