|
اطلاعات بار
22 دقیقه قبل
مبدا
استان تهران
مقصد
خاش

وزن
10 تن
نوع خودرو
کامیون تک اتاقدار روباز ,بغلدار ,
نوع بار
روغن حیوانی

زمان بارگیری
سه شنبه ۲۴ اردیبهشت
کرایه:
2,000,000 تومان