|
اطلاعات بار
2 دقیقه قبل
مبدا
تبریز
مقصد
سومار

وزن
2 تن
نوع خودرو
تریلر بغلدار چادری ,ترانزیت ,
نوع بار
یونولیت

زمان بارگیری
چهارشنبه ۲۵ اردیبهشت
کرایه:
0 تومان