|
اطلاعات بار
54 دقیقه قبل
مبدا
شیراز
مقصد
سومار

وزن
24 تن
نوع خودرو
تریلر بغلدار ,ترانزیت ,
نوع بار
ترشی (انواع )

زمان بارگیری
شنبه ۲۱ اردیبهشت
کرایه:
6,000,000 تومان