|
اطلاعات بار
21 دقیقه قبل
مبدا
استان تهران
مقصد
رویان

وزن
9 تن
نوع خودرو
کامیون تک اتاقدار مسقف
نوع بار
اثاثیه منزل

زمان بارگیری
سه شنبه ۲۴ اردیبهشت
کرایه:
560,000 تومان