|
اطلاعات بار
53 دقیقه قبل
مبدا
اصفهان
مقصد
بندرامیرآباد

وزن
5555 تن
نوع خودرو
تریلر کفی
نوع بار
کالاهای معدنی

زمان بارگیری
شنبه ۲۸ اردیبهشت
کرایه:
3,020,000 تومان