|
اطلاعات بار
33 دقیقه قبل
مبدا
استان تهران
مقصد
شبستر

وزن
4 تن
نوع خودرو
خاور - کامیونت اتاقدار روباز ,باری مشبک ,
نوع بار
موزاییک وکاشی وسرامیک

زمان بارگیری
چهارشنبه ۲۵ اردیبهشت
کرایه:
800,000 تومان