|
اطلاعات بار
58 دقیقه قبل
مبدا
اصفهان
مقصد
میرجاوه

وزن
22 تن
نوع خودرو
تریلر بغلدار ,کفی ,
نوع بار
میل گرد

زمان بارگیری
دوشنبه ۳۰ اردیبهشت
کرایه:
5,000,000 تومان