|
اطلاعات بار
55 دقیقه قبل
مبدا
مشهد
مقصد
رفسنجان

وزن
25 تن
نوع خودرو
تریلر کمپرسی
نوع بار
آهک

زمان بارگیری
چهارشنبه ۲۵ اردیبهشت
کرایه:
تنی 90,000 تومان