|
اطلاعات بار
12 دقیقه قبل
مبدا
کاشان
مقصد
یزد

وزن
3 تن
نوع خودرو
خاور - کامیونت اتاقدار روباز
نوع بار
خشکبار انواع

زمان بارگیری
دوشنبه ۲۳ اردیبهشت
کرایه:
520,000 تومان