|
اطلاعات بار
28 دقیقه قبل
مبدا
اصفهان
مقصد
زاهدان

وزن
10 تن
نوع خودرو
کامیون جفت اتاقدار روباز
نوع بار
انواع حبوبات

زمان بارگیری
دوشنبه ۲۳ اردیبهشت
کرایه:
1,456,000 تومان