|
اطلاعات بار
21 دقیقه قبل
مبدا
تهران
مقصد
تبریز

وزن
4.5 تن
نوع خودرو
کامیون تک اتاقدار روباز
نوع بار
الکتروموتور

زمان بارگیری
یکشنبه ۲۹ اردیبهشت
کرایه:
496,000 تومان