|
اطلاعات بار
56 دقیقه قبل
مبدا
تبریز
مقصد
استان تهران

وزن
19 تن
نوع خودرو
تریلر کفی
نوع بار
انواع کاشی

زمان بارگیری
شنبه ۲۸ اردیبهشت
کرایه:
2,670,000 تومان