|
اطلاعات بار
2 دقیقه قبل
مبدا
نظرآباد
مقصد
کرمانشاه

وزن
10 تن
نوع خودرو
کامیون تک اتاقدار روباز
نوع بار
آب معدنی

زمان بارگیری
چهارشنبه ۲۵ اردیبهشت
کرایه:
817,000 تومان