|
اطلاعات بار
12 دقیقه قبل
مبدا
تهران
مقصد
شهرکرد

وزن
4 تن
نوع خودرو
خاور - کامیونت بغلدار
نوع بار
مخزن انواع

زمان بارگیری
پنجشنبه ۲۶ اردیبهشت
کرایه:
750,000 تومان