|
اطلاعات بار
30 دقیقه قبل
مبدا
اصفهان
مقصد
رشت

وزن
24 تن
نوع خودرو
تریلر کمپرسی
نوع بار
انواع آجر

زمان بارگیری
یکشنبه ۲۲ اردیبهشت
کرایه:
2,500,000 تومان