|
اطلاعات بار
43 دقیقه قبل
مبدا
فیروزکوه
مقصد
پیرانشهر

وزن
13 تن
نوع خودرو
کامیون جفت اتاقدار روباز
نوع بار
دوغ

زمان بارگیری
چهارشنبه ۲۵ اردیبهشت
کرایه:
1,950,000 تومان