|
اطلاعات بار
56 دقیقه قبل
مبدا
استان تهران
مقصد
جهرم

وزن
6 تن
نوع خودرو
کامیون تک اتاقدار روباز
نوع بار
لوازم آشپزخانه صنعتی

زمان بارگیری
سه شنبه ۲۴ اردیبهشت
کرایه:
1,500,000 تومان