|
اطلاعات بار
20 دقیقه قبل
مبدا
ماهدشت
مقصد
بندرعباس

وزن
6 تن
نوع خودرو
تریلر بغلدار
نوع بار
انواع ماشین آلات سبک

زمان بارگیری
یکشنبه ۲۲ اردیبهشت
کرایه:
2,750,000 تومان