|
اطلاعات بار
29 دقیقه قبل
مبدا
آذرشهر
مقصد
شیخ سله

وزن
25 تن
نوع خودرو
تریلر بغلدار ,کفی ,
نوع بار
کیسه مواد

زمان بارگیری
یکشنبه ۲۲ اردیبهشت
کرایه:
2,752,000 تومان