|
اطلاعات بار
27 ثانیه قبل
مبدا
مشهد
مقصد
اردکان

وزن
25 تن
نوع خودرو
تریلر کمپرسی
نوع بار
آهک

زمان بارگیری
چهارشنبه ۲۵ اردیبهشت
کرایه:
تنی 82,000 تومان