|
اطلاعات بار
43 دقیقه قبل
مبدا
قم
مقصد
سومار

وزن
25 تن
نوع خودرو
تریلر بغلدار ,کفی ,
نوع بار
بلوک سیمانی

زمان بارگیری
شنبه ۲۸ اردیبهشت
کرایه:
3,800,000 تومان