|
اطلاعات بار
43 دقیقه قبل
مبدا
چابهار
مقصد
استان اصفهان

وزن
25 تن
نوع خودرو
تریلر کمپرسی ,بغلدار چادری ,
نوع بار
شکر

زمان بارگیری
سه شنبه ۲۴ اردیبهشت
کرایه:
تنی 195,000 تومان