|
اطلاعات بار
55 دقیقه قبل
مبدا
اصفهان
مقصد
کاشان

وزن
10 تن
نوع خودرو
کامیون تک کمپرسی
نوع بار
ضایعات آهن

زمان بارگیری
شنبه ۲۱ اردیبهشت
کرایه:
518,000 تومان