|
اطلاعات بار
8 دقیقه قبل
مبدا
تهران
مقصد
شبستر

وزن
4 تن
نوع خودرو
خاور - کامیونت اتاقدار روباز ,باری مشبک ,
نوع بار
موزاییک وکاشی وسرامیک

زمان بارگیری
چهارشنبه ۲۵ اردیبهشت
کرایه:
731,000 تومان