|
اطلاعات بار
32 دقیقه قبل
مبدا
پایانه بار مشهد
مقصد
سومار

وزن
25 تن
نوع خودرو
تریلر بغلدار چادری ,ترانزیت ,
نوع بار
کیسه مواد

زمان بارگیری
چهارشنبه ۲۵ اردیبهشت
کرایه:
6,450,000 تومان