|
اطلاعات بار
31 دقیقه قبل
مبدا
قم
مقصد
تهران

وزن
18 تن
نوع خودرو
تریلر کفی
نوع بار
انواع پایه

زمان بارگیری
یکشنبه ۲۲ اردیبهشت
کرایه:
700,000 تومان