|
اطلاعات بار
17 دقیقه قبل
مبدا
اصفهان
مقصد
قزوین

وزن
10 تن
نوع خودرو
کامیون تک اتاقدار روباز ,باری مشبک ,
نوع بار
صابون

زمان بارگیری
چهارشنبه ۲۵ اردیبهشت
کرایه:
1,050,000 تومان