|
اطلاعات بار
23 دقیقه قبل
مبدا
تهران
مقصد
کوهدشت

وزن
10 تن
نوع خودرو
کامیون تک اتاقدار روباز
نوع بار
قالب ساز دستگاه

زمان بارگیری
دوشنبه ۲۳ اردیبهشت
کرایه:
800,000 تومان